Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Zespołu Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie

Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie jest placówką publiczną zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001r. i funkcjonuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 czerwca 2004 r. Nr 20/108/2004. §2. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa...