Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola „Misia Uszatka” w Michorzewie na rok szkolny 2016/2017

Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola, składają corocznie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko zostało wcześniej przyjęte. Druki deklaracji są do pobrania w sekretariacie Zespołu...

Rekrutacja

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Wójta Gminy Kuślin w sprawie harmonogramu czynności rekrutacji do przedszkola oraz z Uchwałą Rady Gminy Kuslin w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publiczych gimnazjów, dla których organem prowadzącym...